Nackdelar med molntjänster (och fördelar)

För- och nackdelar med molntjänster

För varje dag blir det mer vanligt att spara saker i “molnet”. Det kan vara allt från att lagra bilder och program till en mailserver. I stora drag handlar det om att inte själv behöva lagra informationen på olika hårddiskar, utan att betala för lagringsutrymmet på stora servrar. Molntjänster kommer som med allt annat, både med för- och nackdelar.

Molntjänstens funktion

Frågan är om molntjänster är här för att stanna? Du som användare betalar ett företag en kostnad och får lagra din information på deras servrar. All data och informations skickas över internet och går normalt att komma åt bara det finns en internetanslutning. Företaget som erbjuder molntjänsten står för processorkraft, bandbredd och mycket mer. Frågan vi ställer oss är om det är mest fördelar eller nackdelar med molntjänster?

Molntjänstens funktion

Fördelar med molntjänster

Efterfrågan av molntjänster växer i snabb takt, vilket betyder att det finns en rad fördelar med den typen av tjänst. Nedan listar vi några av de vanligaste fördelar som användare brukar ta upp när de blir tillfrågade.

Flexibilitet i användning

Att alltid kunna nå information oavsett var i världen du befinner dig. Under pandemin har hemarbete ökat enormt vilket visar på fördelar med molntjänster. Det spelar ingen roll om den anställde sitter i Sveg eller på en ö i Karibien, informationen finns ändå nära.  

Betala för det du använder

Både privatpersoner och företag upplever att det många gånger blir billigare med molntjänster. Du betalar för det utrymme du använder och behöver inte själv tänka på servrar som behöver uppdateras. Finns det behov av mer utrymme är det bara att betala för mer utrymme.

Samarbeta effektivare

I takt med att distansarbetet ökar kommer också behovet av att kunna samarbeta på nya sätt. Molntjänster gör det möjligt för alla att komma åt samma information samtidigt. Då all information är samlad på ett och samma ställe är det lättare att arbeta mer effektivt. Dokument behöver inte skickas i mail fram och tillbaka, utan går att nå med ett fåtal knapptryck.

Förlora aldrig mer information

En dator kan plötsligt sluta att fungera eller bli stulen. Dokument, program och annat som har är sparade på den lokala hårddisken kan då gå förlorade. Molnet är ett betydligt säkrare alternativ då det är uppbyggt med backup och liknande. Ett annat scenario är om en medarbetare plötsligt råkar ut för en olycka. Viktig information går då att nå för övriga medarbetare i molnet då det inte  är sparat på en enskild medarbetares dator. I molnet går det att välja vilka medarbetare som ska kunna nå specifika mappar, så det behöver inte betyda att varje person kan nå varje all information som finns sparad i molnet.

Ökad miljövänlighet

Idag är det viktigt att alla gör vad de kan för att minska sitt klimatavtryck. Genom att använda molnet delar du resurser med flera andra. Molntjänster är resurser utformade för att göra minimal miljöpåverkan då varje kontor inte behöver ha en egen serverhall. Tillsammans går det att göra skillnad vilket är en stor fördel med molntjänster.

Relaterat: Molntjänst via CSP

Nackdelar med molntjänster

Det finns väldigt många fördelar med molntjänster. Vilka är då de nackdelar som kan finnas? Vi listar några av de vanliga nackdelar som vanligen lyfts fram.

Säkerheten runt tjänsten

IT-attacker är något vi sett slå ut stora företag, mataffärers betalsystem och liknande. Därför är det viktigt att det finns en hög säkerhet runt molntjänsten. Här lämnar du över det ansvaret till den som tillhandahåller tjänsten. Att inte ha hela bilden runt säkerhet och integritet kan upplevas som en nackdel med molntjänster. Hur ett företag vårdar sina molntjänster och skyddar tredjepartsinformation är bra att ta del av.

Anpassa molntjänster efter ditt behov

Varje person och företag har olika behov. Då kan det upplevas som svårt att veta hur mycket lagring och hur många användare det kommer att behövas om sex månader. Vad som sparas i molnet och hur har också en avgörande roll. Därför är det viktig att se över om det är möjligt att skala upp respektive ner i din molntjänst. Molntjänster kan inkludera väldigt olika paket. Allt från lagringsutrymme till eventuella kringtjänster som är direkt kopplade till molntjänsten.

Riskerar att bli dyrt

När det är dags att använda en molntjänst är det viktigt att redan från start gå igenom själva migreringen noggrant. Det vill säga vilken information som faktiskt ska lagras i molnet istället för den lokala datorn. Om allt kopieras över kan det upplevas som att behovet av lagring är mycket större än det faktiskt är. Att göra en bedömning och lägga upp en strategi är viktigt. Finns inte kunskapen om hur detta genomförs på bästa sätt är det värt att anlita någon som kan.

Problem med server

Om det skulle uppstå problem med molntjänstens servrar, t.ex. större elavbrott, finns det risk att det inte går att nå informationen. Detta är dock väldigt sällsynt vilket är bra att ha med i beaktning. När alla servrar är igång igen finns informationen fortsatt att tillgå. Omvänt behöver även du som användare kunna koppla upp dig mot internet för att nå informationen. Finns det inte internetuppkoppling kommer det inte heller gå att komma åt molnet.

Problem med server

Slutsats av molntjänster

Det finns fördelar med molntjänster lika väl som att det finns nackdelar med molntjänster. När behovet av denna typ av tjänst har vuxit innebär det också att molntjänster har utvecklats mycket. Första steget i att välja en molntjänst handlar alltid om att förstå dina egna behov. Utifrån dina behov finns det sedan möjlighet att leta efter den typ av molntjänst som kommer att vara mest lämpad.

Ser vi på fördelar och nackdelar med molntjänster vinner fördelarna. Information som dokument och annat finns alltid tillgängligt, bara det finns en internetuppkoppling. Molntjänster ger möjlighet att arbeta platsoberoende och öppnar upp till samarbete på ett smidigt sätt.

Gällande IT-säkerhet är det alltid en fråga för varje person som använder internet. Stora företag som arbetar med molntjänster ligger i framkant med att skydda sig från större attacker. Att själv kunna bygga lika omfattande säkerhet kan vara svårt och otroligt kostsamt. Molntjänster kan ses som ett säkert sätt att lagra information!