Molntjänster för företag [Enkel guide för företagaren]

Molntjänster för företag – En guide

Dagens företag har en stor utmaning i att lagra mycket information. Informationen måste lagras så att den inte riskerar att försvinna eller att obehöriga får tillgång till den. Allt fler väljer därför att använda sig av så kallade molntjänster för företag. Det finns två alternativ att välja på när det kommer till att lagra information: in-house eller i molnet. Här kommer vi att fördjupa oss i molntjänster.

Nyttja molntjänst till företag på rätt sätt

Lagring in-house innebär att företaget måste ha egna servrar och hårdvara för att kunna lagra all information. Ett kostsamt alternativ som dessutom kräver yta. Molntjänster för företag innebär att ett externt företag används för den lösningen. Informationen som dokument skickas krypterat över internet och lagras i molnet. Molnet är ett modernt sätt att arbeta som växer fram i allt snabbare takt. Molntjänster för företag är ett digitalt verktyg att använda. Låt oss gå in lite på vad molntjänster används till.

molntjanst

Alla viktiga dokument

Många dokument behöver sparas under en längre tid. Det är rapporter, rutindokument och mycket annat. Dokument går att arbeta med direkt i molnet vilket är en stor fördel gällande molntjänster för företag.

Företagets e-post

E-post är en effektiv kommunikationsväg där information delges och frågor ställs. All e-post behöver lagras någonstans, vilket en molntjänst är optimalt utformad för. Molnet är alltid tillgängligt vilket gör det möjligt att logga in på sin e-post från vart som helst i världen.  

Licenser och program

Företag använder ofta flera olika licenser och program. All data behöver sparas någonstans, vilket kan kräva mycket lagringsplats. Många program erbjuder dock idag en molnlösning direkt, vilket gör att användaren loggar in via internet.

Licenser och program

Att tänka på vid val av molntjänst

Det finns några saker att tänka på vid val av molntjänst. Först och främst måste företaget analysera vad de önskar att använda en molntjänst till. Är det enbart för dokument eller handlar det om att föra över samtligt innehåll till molntjänster för företag? Ibland kan det vara svårt att själv veta vad företaget faktiskt kommer att använda sin molntjänst till. Då kan det vara klokt att ta hjälp och bolla sina idéer med någon som är nischad på området. Nedan är några punkter som ni kan ta med er vid användandet och val av molntjänster.

Hur är molntjänsten utformad?

Upplägget på molntjänster kan variera kraftigt. Hur mycket lagring erbjuder de och går det att öka eller minska kapaciteten efter behov? Företaget kan vara i startgroparna att expandera och vill veta att molntjänsten till företag har kapacitet att växa tillsammans med dem.

Säkerhet och integritet

Information som ligger på servrar behöver skyddas i många steg idag. Varje dag sker nya försök till att hacka och komma över känsliga uppgifter. Ett löpande arbete krävs för att hela tiden ligga steget före. Säkerhetsfrågan är idag en topprioriterad fråga. Många företag har därför valt att skriva ut mer information på sin hemsida om just det. Önskar ni att få ett mer detaljerat svar går det att ställa frågan direkt till leverantören av molntjänster.

Speciella behov och önskemål

Företag inom olika branscher har olika behov. Molntjänster kan vara inriktade på olika områden. Affärssystem, möjligheter till att samtidigt arbeta i samma dokument eller kunna ha digitala möten kan vara några behov.

Hur är användarvänligheten?

Alla program är uppbyggda på samma sätt, vilket också gäller molntjänster. Utgå ifrån vilken kunskapsnivå de anställda på företaget ligger på när det kommer till teknik. Vilken nivå av användarvänlighet är ett måste för att alla ska kunna använda molntjänster till företaget utan problem?

Hastighet och kapacitet

Hur snabb en molntjänst är kan vara ett avgörande beslut för många företag. Att sitta och vänta på att en sida laddas är inte aktuellt med dagens teknik. Behovet av hastighet kombineras med vilken kapacitet till lagring som finns. När det gäller stora mängder data som ska lagras behöver ni säkerställa molntjänsten kan hantera detta.

Betala för det ni använder

Det absolut vanligaste gällande molntjänster för företag är att betala för det ni använder. Enkelt förklarat är molntjänsten då utformad efter er. Ni betalar för det utrymme som används och eventuella övriga program och funktioner kopplade till tjänsten. Betala inte för delar som inte används. Smarta val kommer löna sig ekonomiskt.

Kundtjänst och dess tillgänglighet

Då och då brukar det finnas behov av att kontakta kundtjänst i olika sammanhang. Allt från att det är problem till tips, råd och stöd i användningen. Vilka tider på dygnet är det viktigt för er att kundtjänst har öppet? En annan frågeställning är vilken förväntad svarstid som kundtjänst har på ärenden. Hur sker kontakten med kundtjänst? Kontakt kan vara via telefon, e-post eller chatt som exempel. Alla dessa saker sammantaget kan vara väldigt viktigt i valet av rätt molntjänst.

Möjlighet till provperiod

I jakten på rätt molntjänst till företaget kan det vara en stor fördel att få chansen till en provperiod. Eller att få en grundläggande demonstration. Det för att se hur allt fungerar i drift. Stillbilder och broschyrer kan ibland göra att det är svårt och få en uppfattning om hur programmet faktiskt fungerar i praktiken.

Jämför olika alternativ

Utbudet är stort bland molntjänster som riktar sig till företag. Våga ta tid på er, jämför olika alternativ och ställ frågor. Jobbet med att migrera vald information och få allt att fungera kräver en viss arbetsinsats. Utifrån företagets behov måste ni lotsa er fram i den djungel som finns och våga ställa krav.

Relaterat: Molntjänst via CSP  
Nackdelar med molntjänster (och fördelar)

Upplev molntjänster till företaget

Det finns en rad fördelar med att välja molntjänster till företaget. En av alla dessa är att de anställda kan arbeta helt platsoberoende. All information går att nå på ett enkelt sätt. Tillgången till information ger ett effektivare arbete och går att utforma på många sätt. Företag som väljer att prova använda sig av molntjänster går sällan tillbaka till att ansvara för den egna lagringen. Egna serverhallar och att arbeta på plats på ett kontor är inte lika lockande. Bra molntjänster innebär möjlighet att arbeta helt platsoberoende från hela världen. Koppla upp mot internet och börja arbeta, allt finns sparat och tillgängligt i molnet.

Ta steget in i framtiden och upptäck ett nytt sätt att arbeta!